Nytt bygg – færre lesesalsplasser

Universitetet har vedtatt at Det juridiske fakultet skal samlokaliseres i et nytt bygg. Alle dagens leide lokaler skal inn i det nye bygget på Tullinløkka, som da vil komme i tillegg til de tre universitetsbygningene, hvor det ikke lenger skal være lesesalsplasser. 

Arbeidet har allerede pågått i en lengre periode, og er nå i detaljprosjekteringsfasen. Juridisk Studentutvalg mener at planene slik de foreligger nå, ikke ivaretar studentenes interesser godt nok

Juridisk Studentutvalg