Cart 0


 

 

 
shutterstock_198792875.jpg

Studentenes
talsperson


Juridisk Studentutvalg er det student- og fagpolitisk organet for studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi skal ivareta og fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultetet i Oslo. 

Vi er interessert i utformingen av dagens og fremtidens rettsstudium.   
 

 

.

 

 

Utvalgeth17.jpg

Vi ønsker å høre
din mening


Har du noe på hjertet? 
Fyll ut kontaktskjemaet
eller send en e-post.
 

silurveien-660.jpg

Prøveeksamen i Silurveien

Som mange sikkert har fått med seg skal juridisk fakultet sammen med resten av UIO fase over til eksamensavvikling i Silurveien. 23. april kan du ta prøveeksamen i lokalet for å bli litt kjent med nye omgivelser, og eksamensprogrammet. Les mer på UIO sine sider her. Vi i JSU jobber for at overgangen skal bli så lite belastende for våre studenter som mulig, men send gjerne innspill til oss eller eksamensseksjonen ved fakultetet.  

 

Aktuelt: Nytt bygg – færre lesesalsplasser

Universitetet har vedtatt at Det juridiske fakultet skal samlokaliseres i et nytt bygg. Alle dagens leide lokaler skal inn i det nye bygget på Tullinløkka, som da vil komme i tillegg til de tre universitetsbygningene, hvor det ikke lenger skal være lesesalsplasser. 

Arbeidet har allerede pågått i en lengre periode, og er nå i detaljprosjekteringsfasen. Juridisk Studentutvalg mener at planene slik de foreligger nå, ikke ivaretar studentenes interesser godt nok. Les mer om saken her

vafler.jpg
 

Aktuelt: Nytt visuelt uttrykk

Juridisk Studentutvalg har fått ny logo og ny hjemmeside, som en del av vårt nye visuelle uttrykk. 

Les mer her