Cart 0


 

 

 
shutterstock_198792875.jpg

Studentenes
talsperson


Juridisk Studentutvalg er det student- og fagpolitiske organet for studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi skal ivareta og fremme deres interesser. 

Vi er interessert i utformingen av dagens og fremtidens rettsstudium.   
 

 
 
JSU004.jpg

Vi ønsker å høre
din mening


Har du noe på hjertet? 
Fyll ut kontaktskjemaet
eller send en e-post.
 

JSU.png
 

Aktuelt: Ekspedisjonen avvikles

Kjære medstudenter, 

Juridisk Studentutvalg ønsker å informere om at JSU-ekspedisjonen har sin siste åpningsdag 30. september. 

Vi er inne i en spennende tid på fakultetet hvor hjelpemidler i det alt vesentlige er blitt digitale, samt at store deler av fakultetet – inkludert Juridisk Studentutvalg – flytter til Domus Juridica allerede i oktober. 

På denne bakgrunn er det ikke lengre tilstrekkelig driftsgrunnlag – hverken faktisk eller økonomisk – for en ekspedisjon etter dagens modell. Ekspedisjonen i Domus Academica blir derfor stengt, og det vil ikke være noen dedikert JSU-ekspedisjon i det nye bygget.

Hva vil dette bety i praksis?

Lesesalsplass 
Det er mulig å reservere lesesalsplass for høstsemesteret frem til 30. september. Det er fortsatt noen få ledige plasser. Informasjon om reservasjon av leseplasser i det nye bygget kommer når JSU vet mer om dette. 

Bokskap 
Det er mulig å reservere bokskap ut høstsemesteret. Etter 30. september må bestilling skje over mail. Betaling må etter dette skje over Vipps. Mer info kommer i uke 39. Vi oppfordrer likevel alle til å reservere skap i ekspedisjonen før 30. september. Dersom du må få klippet låsen på skapet ditt etter 30. september kan du sende oss en mail eller en melding på Facebook. Informasjon om reservasjon av bokskap i det nye bygget kommer når JSU vet mer om dette. 

Henting av innhold fra klippede skap og ryddede lesesalsplasser
Innhold fra skap som ble klippet 22. august kan hentes mot et gebyr på kr 250 til og med 20. september kl. 14:30. Etter dette blir alt donert til HumAk, jf. våre vedtekter § 7-8 (4). 

Innhold fra lesesalsplasser i DMØ 2. etasje (C.J. Arnholm og Per Augdahls sal), samt fra skap tilhørende disse salene, ble på grunn av avvikling ryddet i juni. Innhold kan hentes gratis frem til og med 20. september kl. 14:30. Etter dette blir alt donert til HumAk, jf. våre vedtekter § 7-8 (4). 

Hjelpemidler
Det vil fortsatt være mulig å bestille hjelpemidler fra vår nettside. Hjelpemidler blir sendt til din postadresse mot et fraktgebyr. 

Juridisk Studentutvalgs virksomhet for øvrig vil fortsette. Utvalget skal fortsatt være studentpolitisk interesseorgan for studentene ved Det juridiske fakultet. Eneste forskjellen er at det fysiske kontaktpunktet som ekspedisjonen er, vil forsvinne. 

Etter 30. september og ut høstsemesteret vil det fortsatt være mulig å ta kontakt med oss på mail, Facebook og i gangene. Forøvrig vil Juridisk Studentutvalg komme tilbake med mer informasjon om hvor vårt kontor blir å finne i det nye bygget.

Med vennlig hilsen
Juridisk Studentutvalgvafler.jpg
 

Aktuelt: Nytt visuelt uttrykk

Juridisk Studentutvalg har fått ny logo og ny hjemmeside, som en del av vårt nye visuelle uttrykk. 

Les mer her