Cart 0


 

 

 
shutterstock_198792875.jpg

Studentenes
talsperson


Juridisk Studentutvalg er det student- og fagpolitisk organet for studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi skal ivareta og fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultetet i Oslo. 

Vi er interessert i utformingen av dagens og fremtidens rettsstudium.   
 

 

.

 

 

Utvalgeth17.jpg

Vi ønsker å høre
din mening


Har du noe på hjertet? 
Fyll ut kontaktskjemaet
eller send en e-post.
 

NokFB.jpg
 
 

Saken om nytt eksamenssted og nytt -system er utfordrende – og det er ikke til å underslå at JSU ikke deler dekanatets syn på disse spørsmål og at vi i aller største grad opplever at studentene gjennom hele prosessen ikke har blitt hørt.

Ei heller at saksfremstillingen gir et dekkende bilde av de faktiske realiteter.

Studentene risikerer å:
- få et uegnet eksamensprogram
- få et totalt uegnet eksamenslokale.

Foranlediget av dette og den store interessen på fakultetets allmøte, inviterer JSU til allmøte om disse spørsmål i egen regi mandag den 5. Februar kl. 18.15 på Frokostkjelleren.

JSU har over lengre tid arbeidet for å reverse disse endringene – og vil på dette møtet redegjøre for prosessen i større omf...ang enn hva som ble gjort av fakultetet.

Vi registrer også at podcasten fra fakultetets arrangement er ute. Etter at fakultetet også har "sakset ut" studentenes spørsmål – herunder våre representanters syn som vi overhodet ikke har noen problemer med at legges ut av "hensyn til personvernregler" ser vi behovet for et eget arrangement. Vårt håp er fremdeles å reversere noen av endringene, og å berge de gode løsningene. Her vil vi informere om prosessen så langt, og veien videre (i motbakke).

Siden de første møter har vi gjort alt vi kan for å bevare en trygg og god studiehverdag. All utvikling er ikke utelukkende negativt, men det var først på møtene i denne arbeidsgruppen at vi ble klar over de sentrale vedtakene fra Universitetsstyre om Silurveien og Inspera. I motsetning til fakultetet, mener vi at disse endringene er sterkt knyttet sammen, og per dags dato - uforsvarlige. Studentene ved fakultetet er ikke hørt i noen av sakene, med unntak av digitale hjelpemidler, og vi ser at det er flere enn oss som engasjerer seg, og er frustrerte over endringene som snart gjennomføres.

Vi håper flest mulig kan sette av tid til å møte på dette viktige arrangementet!

 

 
 
Plakat_A3 BW-2.jpg

Vi har klipt ubetalte bokskap!

Då er årets fyrste bokskapsklipping gjennomført, og vi har derfor ei god og ei dårleg nyheit. Dersom skapet ditt er klipt (den dårlege nyheita), kan du få innhaldet tilbake mot eit gebyr. Den gode nyheita er at ekspedisjonen har utvida åpningstid i morgon frå 9-18(!). Ein kan då reservere eller bytte lesesalsplass og skap.

silurveien-660.jpg

Prøveeksamen i Silurveien

Som mange sikkert har fått med seg skal juridisk fakultet sammen med resten av UIO fase over til eksamensavvikling i Silurveien. 30. oktober mellom klokken 10 og 14 kan du ta prøveeksamen i lokalet for å bli litt kjent med nye omgivelser. Les mer på UIO sine sider her. Vi i JSU jobber for at overgangen skal bli så lite belastende for våre studenter som mulig, men send gjerne innspill til oss eller eksamensseksjonen ved fakultetet.  

 

Aktuelt: Nytt bygg – færre lesesalsplasser

Universitetet har vedtatt at Det juridiske fakultet skal samlokaliseres i et nytt bygg. Alle dagens leide lokaler skal inn i det nye bygget på Tullinløkka, som da vil komme i tillegg til de tre universitetsbygningene, hvor det ikke lenger skal være lesesalsplasser. 

Arbeidet har allerede pågått i en lengre periode, og er nå i detaljprosjekteringsfasen. Juridisk Studentutvalg mener at planene slik de foreligger nå, ikke ivaretar studentenes interesser godt nok. Les mer om saken her

vafler.jpg
 

Aktuelt: Nytt visuelt uttrykk

Juridisk Studentutvalg har fått ny logo og ny hjemmeside, som en del av vårt nye visuelle uttrykk. 

Les mer her