Cart 0


 

 

 
shutterstock_198792875.jpg

Studentenes
talsperson


Juridisk Studentutvalg er det student- og fagpolitisk organet for studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi skal ivareta og fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultetet i Oslo. 

Vi er interessert i utformingen av dagens og fremtidens rettsstudium.   
 

 

.

 

 

IMG_2930 2.jpg

Vi ønsker å høre
din mening


Har du noe på hjertet? 
Fyll ut kontaktskjemaet
eller send en e-post.
 

Møtereferater
JSU plikter i vanlige fall å offentliggjøre dagsordnene og referatene fra møtene sine jf. Vedtektene pkt. 1.4.3 og 1.4.5. Dessuten skal referater fra Allmøtet publiseres jf. pkt. 1.2.11.

JSUs møter
Allmøtet

 

Doms- og kjennelsessamlinger
Nedenfor finner du en oversikt over hvilke dommer som er inntatt i doms- og kjennelsessamlingene.

Innholdsfortegnelse til doms- og kjennelsessamlinger

 

Informasjon fra JSU
Følg med på Facebooksiden vår for jevnlige oppdateringer. I hver utgave av StudJur, som du som jusstudent får tilsendt i posten, har vi dessuten en egen side som heter “JSU informerer”.

 

Juridisk fagråd
Juridisk fagråd er et kontaktorgan mellom de studenttillitsvalgte ved de juridiske fakultetene i Norge.

Referater
Statutter (.pdf)

 

Aktuelt: Nytt bygg – færre lesesalsplasser

Universitetet har vedtatt at Det juridiske fakultet skal samlokaliseres i et nytt bygg. Alle dagens leide lokaler skal inn i det nye bygget på Tullinløkka, som da vil komme i tillegg til de tre universitetsbygningene, hvor det ikke lenger skal være lesesalsplasser. 

Arbeidet har allerede pågått i en lengre periode, og er nå i detaljprosjekteringsfasen. Juridisk Studentutvalg mener at planene slik de foreligger nå, ikke ivaretar studentenes interesser godt nok. Les mer om saken her

vafler.jpg
 

Aktuelt: Nytt visuelt uttrykk

Juridisk Studentutvalg har fått ny logo og ny hjemmeside, som en del av vårt nye visuelle uttrykk. 

Les mer her