Cart 0


 

 

 
shutterstock_198792875.jpg

Studentenes
talsperson


Juridisk Studentutvalg er det student- og fagpolitisk organet for studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi skal ivareta og fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultetet i Oslo. 

Vi er interessert i utformingen av dagens og fremtidens rettsstudium.   
 

 

.

 

 

IMG_3006.JPG

Vi ønsker å høre
din mening


Har du noe på hjertet? 
Fyll ut kontaktskjemaet
eller send en e-post.
 

 

Aktuelt: Nytt bygg – færre lesesalsplasser

Universitetet har vedtatt at Det juridiske fakultet skal samlokaliseres i et nytt bygg. Alle dagens leide lokaler skal inn i det nye bygget på Tullinløkka, som da vil komme i tillegg til de tre universitetsbygningene, hvor det ikke lenger skal være lesesalsplasser. 

Arbeidet har allerede pågått i en lengre periode, og er nå i detaljprosjekteringsfasen. Juridisk Studentutvalg mener at planene slik de foreligger nå, ikke ivaretar studentenes interesser godt nok. Les mer om saken her

vafler.jpg
 

Aktuelt: Nytt visuelt uttrykk

Juridisk Studentutvalg har fått ny logo og ny hjemmeside, som en del av vårt nye visuelle uttrykk. 

Les mer her