Cart 0


 

 

 
shutterstock_198792875.jpg

Studentenes
talsperson


Juridisk Studentutvalg er det student- og fagpolitiske organet for studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi skal ivareta og fremme deres interesser. 

Vi er interessert i utformingen av dagens og fremtidens rettsstudium.   
 

 
 
 
 
 
 
fullsizeoutput_2433.jpg

Vi ønsker å høre
din mening


Har du noe på hjertet? 
Fyll ut kontaktskjemaet
eller send en e-post.
 

Hold oversikt over det som skjer ved fakultetet!

For å gjøre det lettere for deg å holde oversikt over arrangementene som tilbys studentene ved Det juridiske fakultet har vi nå opprettet en felles kalender i samarbeid med Juristforeningen, Congregatio Forensis og ELSA. Gi oss beskjed dersom din forening også ønsker å dele sine arrangementer her.

JSU.png
 

Aktuelt: Ekspedisjonen et avviklet

Kjære medstudenter, 

Juridisk Studentutvalg ønsker å informere om at JSU-ekspedisjonen hadde sin siste åpningsdag 30. september. 

Vi er inne i en spennende tid på fakultetet hvor hjelpemidler i det alt vesentlige er blitt digitale, samt at store deler av fakultetet – inkludert Juridisk Studentutvalg – flytter til Domus Juridica allerede i oktober. 

På denne bakgrunn er det ikke lengre tilstrekkelig driftsgrunnlag – hverken faktisk eller økonomisk – for en ekspedisjon etter dagens modell. Ekspedisjonen i Domus Academica blir derfor stengt, og det vil ikke være noen dedikert JSU-ekspedisjon i det nye bygget.

Hva vil dette bety i praksis?

Lesesalsplass 
Det er dessverre ikke mulig å reservere leseplasser lenger, siste frist var 30. september. Informasjon om reservasjon av leseplasser i det nye bygget kommer når JSU vet mer om dette. 

Bokskap 
Det er mulig å reservere bokskap ut høstsemesteret. Bestilling skje over mail til bestilling@jsu.no. Betaling må etter dette skje over Vipps. Info om reservasjon finner du her.

Dersom du må få klippet låsen på skapet ditt etter 30. september kan du sende oss en mail eller en melding på Facebook. Informasjon om reservasjon av bokskap i det nye bygget kommer når JSU vet mer om dette. 

Henting av innhold fra klippede skap og ryddede lesesalsplasser
Innhold fra skap som ble klippet 22. august er donert til HumAk, jf. våre vedtekter § 7-8 (4). 

Innhold fra lesesalsplasser i DMØ 2. etasje (C.J. Arnholm og Per Augdahls sal) er også donert til HumAk, jf. våre vedtekter § 7-8 (4). 

Hjelpemidler
Det vil fortsatt være mulig å bestille hjelpemidler fra vår nettside. vi tar ikke imot bestillinger per mail. Hjelpemidler blir sendt til din postadresse mot et fraktgebyr. Vi sender ut bestillinger én gang per uke.

Juridisk Studentutvalgs virksomhet for øvrig vil fortsette. Utvalget skal fortsatt være studentpolitisk interesseorgan for studentene ved Det juridiske fakultet. Eneste forskjellen er at det fysiske kontaktpunktet som ekspedisjonen er, vil forsvinne. 

Etter 30. september og ut høstsemesteret vil det fortsatt være mulig å ta kontakt med oss på mail, Facebook og i gangene. Forøvrig vil Juridisk Studentutvalg komme tilbake med mer informasjon om hvor vårt kontor blir å finne i det nye bygget.

Med vennlig hilsen
Juridisk Studentutvalgvafler.jpg
 

Aktuelt: Allmøtet

Semesterets allmøte vil bli avholdt 7. november. Mer info kommer. Vi håper å se deg der!