Cart 0
 

Juridisk
studentutvalg

Juridisk studentutvalg (JSU) er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. JSU er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet, for eksempel FakultetsstyretPMR og Studentparlamentet. Grunnlaget for vår virksomhet er univl. § 4-1.

JSU fronter studentenes saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå. Dessuten arbeider vi for å forbedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på fakultetet. JSU er også svært opptatt av prøvingsformer og eksamen. Lik Facebook-siden vår fb.com/jsuoslo for nyttig informasjon som angår deg og din studiehverdag og som du kanskje mener noe om.

 
JSU004.jpg

Representerer
studentene

For best å kunne representere studentene er det viktig at JSU har en god dialog med studentmassen ved fakultetet. Vi inviterer deg til å kontakte oss hvis du har forslag, spørsmål eller andre henvendelser! Har du lyst til å være med på å gjøre en forskjell for studentene og få nyttig organisasjonserfaring? Still til valg på allmøtet som avholdes én gang i semesteret! Alt vi krever er at du sier et par ord om deg selv og hva du synes er viktig. 

I tillegg til å bedrive studentpolitikk, administrerer JSU bokskapsordningen, håndhever lesesalsreglementet og utgir hjelpemidlene til eksamen, bl.a. doms- og kjennelsessamlingene, som er godkjente hjelpemidler på eksamen.

 
Mads Fredrik Baardseth  Leder

Mads Fredrik Baardseth
Leder

Johanne Maria Rohde Larsen  Nestleder

Johanne Maria Rohde Larsen
Nestleder

Marita Lykke Sperrevik  Økonomiansvarlig

Marita Lykke Sperrevik
Økonomiansvarlig

Alexander Sæthern  Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Alexander Sæthern
Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Irmelin Vegusdal  Ansvarlig for praktiske spørsmål

Irmelin Vegusdal
Ansvarlig for praktiske spørsmål

Nariman Hame  Studentrepresentant

Nariman Hame
Studentrepresentant

Bardh Rossoneri Musiqi  Studentrepresentant

Bardh Rossoneri Musiqi
Studentrepresentant

Shirley Cheng  Studentrepresentant

Shirley Cheng
Studentrepresentant

Frigg Rugseth  Studentrepresentant

Frigg Rugseth
Studentrepresentant

 

JSS

Juridiske studenters stiftelse

Juridiske studenters stiftelse (JSS) har som formål å yte økonomiske bidrag for å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Alle som vil drive studentvennlig virksomhet kan søke om støtte fra JSS, og penger deles ut to ganger i året dersom det er midler til dette.

Søknaden sendes JSU. Fristen for innlevering av søknader om støtte fra JSS er 15. oktober for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å legge ved budsjett sammen med søknaden! 

For høsten 2017 er det vedtatt at det ikke betales ut midler grunnet manglende renteinntekter. Vi oppfordrer likevel til å søke på vårsemesteret!

Dersom søker tidligere har mottatt støtte, skal regnskap underskrevet av rette ansvarlige person vedlegges søknaden.

JSS’ vedtekter ser du her