0
 

Juridisk
studentutvalg

Juridisk studentutvalg (JSU) er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. JSU er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet, for eksempel FakultetsstyretPMR og Studentparlamentet. Grunnlaget for vår virksomhet er univl. § 4-1.

JSU fronter dine saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå. Dessuten arbeider vi for å forbedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på fakultetet. JSU er også svært opptatt av prøvingsformer og eksamen. Lik Facebook-siden vår fb.com/jsuoslo for nyttig informasjon som angår deg og din studiehverdag og som du kanskje mener noe om.

 
Felles.JPG

Representer
studentene

For best å kunne representere studentene er det viktig at JSU har en god dialog med studentmassen ved fakultetet. Vi inviterer deg til å kontakte oss hvis du har forslag, spørsmål eller andre henvendelser! Har du lyst til å være med på å gjøre en forskjell for studentene og få nyttig organisasjonserfaring? Still til valg i JSU på vårt allmøte! Alt vi krever er at du sier et par ord om deg selv og hva du synes er viktig. Det er med andre ord lav terskel for å bli valgt.

I tillegg til å bedrive studentpolitikk, administrerer JSU bokskapsordningen, håndhever lesesalsreglementet og utgir hjelpemidlene til eksamen, bl.a. doms- og kjennelsessamlingene, som er godkjente hjelpemidler på eksamen.

 
Maria Fiorello Conradi Leder

Maria Fiorello Conradi
Leder

Elias Settevik Nestleder

Elias Settevik
Nestleder

Andreas Dysthe Økonomiansvarlig

Andreas Dysthe
Økonomiansvarlig

Mads Fredrik Baardseth Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Mads Fredrik Baardseth
Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Anders Rønningen Intern kommunikasjon

Anders Rønningen
Intern kommunikasjon

Arne Lothe Ansvarlig for nytt bygg

Arne Lothe
Ansvarlig for nytt bygg

Halvard Skarpmoen Ekstern kommunikasjon

Halvard Skarpmoen
Ekstern kommunikasjon

Kari Werenskjold Mangfoldsansvarlig

Kari Werenskjold
Mangfoldsansvarlig

Thea Borkhus Gabrielsen Ass. prinsipielle spørsmål

Thea Borkhus Gabrielsen
Ass. prinsipielle spørsmål


Roza Stér Lesesals- og bokskapsansvarlig

Roza Stér
Lesesals- og bokskapsansvarlig


Simen Gundersen Hjelpemiddel- og studieårsansvarlig

Simen Gundersen
Hjelpemiddel- og studieårsansvarlig


Vegard Magnus Sevaldsen Ansvarlig for nytt bygg

Vegard Magnus Sevaldsen
Ansvarlig for nytt bygg


Dokumenter til allmøtet 16. mai 2017

JSUs innstilling til nye vedtekter.

Private forslag til vedtektsendringer.

 

Møtereferater
JSU plikter i vanlige fall å offentliggjøre dagsordnene og referatene fra møtene sine jf. Vedtektene pkt. 1.4.3 og 1.4.5. Dessuten skal referater fra Allmøtet publiseres jf. pkt. 1.2.11.

JSUs møter
Allmøtet

 

Doms- og kjennelsessamlinger
Nedenfor finner du en oversikt over hvilke dommer som er inntatt i doms- og kjennelsessamlingene.

Innholdsfortegnelse til doms- og kjennelsessamlinger

 

Informasjon fra JSU
Følg med på Facebooksiden vår for jevnlige oppdateringer. I hver utgave av StudJur, som du som jusstudent får tilsendt i posten, har vi dessuten en egen side som heter “JSU informerer”.

 

Juridisk fagråd
Juridisk fagråd er et kontaktorgan mellom de studenttillitsvalgte ved de juridiske fakultetene i Norge.

Referater
Statutter (.pdf)