Juridiske studenters stiftelse

Juridiske studenters stiftelse (JSS) har som formål å yte økonomiske bidrag for å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Alle som vil drive studentvennlig virksomhet kan søke om støtte fra JSS, og penger deles ut to ganger i året.

Søknaden sendes JSU. Fristen for innlevering av søknader om støtte fra JSS er 15. oktober for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å legge ved budsjett sammen med søknaden!


Dersom søker tidligere har mottatt støtte, skal regnskap underskrevet av rette ansvarlige person vedlegges søknaden.

JSS’ vedtekter ser du her, og du kan laste dem ned i .pdf-format her.