Cart 0

Møtereferater
JSU plikter i vanlige fall å offentliggjøre dagsordnene og referatene fra møtene sine jf. Vedtektene pkt. 1.4.3 og 1.4.5. Dessuten skal referater fra Allmøtet publiseres jf. pkt. 1.2.11.

JSUs møter
Allmøtet

 

Doms- og kjennelsessamlinger
Nedenfor finner du en oversikt over hvilke dommer som er inntatt i doms- og kjennelsessamlingene.

Innholdsfortegnelse til doms- og kjennelsessamlinger

 

Informasjon fra JSU
Følg med på Facebooksiden vår for jevnlige oppdateringer. I hver utgave av StudJur, som du som jusstudent får tilsendt i posten, har vi dessuten en egen side som heter “JSU informerer”.

 

Juridisk fagråd
Juridisk fagråd er et kontaktorgan mellom de studenttillitsvalgte ved de juridiske fakultetene i Norge.

Referater
Statutter (.pdf)