Allmøte JSU - H18

13. november kl. 16:15 inviterer JSU alle studenter på høstens allmøte. JSU er studentenes tillitsvalgte og har i oppgave å tale studentenes sak i møte med fakultetet. Derfor trenger vi at du møter opp og forteller oss hvordan du synes jussen skal være. På allmøtet får du i tillegg muligheten til å stille til valg slik at du kan være med på å forbedre studiehverdagen til tusenvis av studenter!

I JSU får du adgang til alle møter hvor beslutninger som påvirker oss studenter fattes - eksempelvis endringer i studieoppbygning, rammene for studiehverdagen, flytting av studieårsemner og nye obligatoriske elementer. Hvis du er opptatt av hvordan jusstudiet ser ut, og hvordan det skal være å være student, så er verv i JSU noe for deg!

Ta med deg alle engasjerte folk fra kollokviegruppa eller vennegjengen din og bidra til en bedre studiehverdag :) 

Møtet holdes i auditorium 4 i Domus Academica.
Det blir pizza til alle fremmøtte etter møtet.

Vedtekter: https://static1.squarespace.com/static/586b511eb3db2bcdc4477b7e/t/5a6ef8f1e4966b35d94338d0/1517222131144/JSUs+vedtekter_pr290118.pdf

NB! Forslag til saker må være utvalget i hende halvannen uke før allmøtet. Vedtektsendringsforslag må være utvalget i hende minimum to uker i forkant av allmøtet.

Forslag kan sendes inn til utvalget@jsu.no

Juridisk Studentutvalg