Bokskap

JSU administrerer bokskapsordningen. Leie av bokskap koster 50 kr per bokskap, per semester, og er tilgjengelig for alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet.

Oppbevaring i skapene skjer på eget ansvar, og vi anbefaler å ikke oppbevare verdisaker i dem. Alle studenter som benytter seg av bokskapene er selv ansvarlige for å sette seg inn bokskapsreglementet i Vedtektene.


Hvor skapene finnes

Domus Nova: I egne rom i nærheten av lesesalene.
Domus Media, østfløyen: I gangene inntil lesesalene.
Domus Media, vestfløyen: I gangene til høyre og til venstre for kantinen.
St. Olavs gate: Inne på lesesalene og på “kjøkkenrommet”.

Frist for å betale bokskap

For høstsemesteret er fristen 15. september.
For vårsemesteret er fristen 15. februar.
Etter fristens utløp kan ubetalte bokskap når som helst klippes og bokskapsinnholdet konfiskeres. Finner du deg et bokskap etter fristens utløp, må du passe på å betale leieavgiften samme dag.


Hvordan leie et bokskap

1. Finn deg et ønsket skap.
2. Oppgi nummeret på skapet og betal for det i JSU-ekspedisjonen i Domus Academica mandag til fredag 9.30-14.30. Vi registrerer alle leietakere med navn og telefonnummer.


Klippede bokskap

Etter betalingsfristen kan ubetalte bokskap bli klippet når som helst.

Innholdet vil da bli inndratt, og oppbevart på JSUs kontor i fire uker. Innholdet fås tilbake mot et gebyr på 250 kr per klippede skap. Bøkene som ikke er hentet innen fristen på 4 uker, blir så gitt til veldedige formål.

Mistet nøkkel eller glemt kode til hengelås

Leietakere kan låne klippetenger i JSU-ekspedisjonen mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Hvis bokskapet er registrert på en medstudent, krever vi fremvisning av kvittering for bokskapet.