Cart 0
 

Juridisk
studentutvalg

Juridisk studentutvalg (JSU) er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. JSU er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet, for eksempel FakultetsstyretPMR og Studentparlamentet. Grunnlaget for vår virksomhet er univl. § 4-1.

JSU fronter dine saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå. Dessuten arbeider vi for å forbedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på fakultetet. JSU er også svært opptatt av prøvingsformer og eksamen. Lik Facebook-siden vår fb.com/jsuoslo for nyttig informasjon som angår deg og din studiehverdag og som du kanskje mener noe om.

 
Utvalgeth17.jpg

Representerer
studentene

For best å kunne representere studentene er det viktig at JSU har en god dialog med studentmassen ved fakultetet. Vi inviterer deg til å kontakte oss hvis du har forslag, spørsmål eller andre henvendelser! Har du lyst til å være med på å gjøre en forskjell for studentene og få nyttig organisasjonserfaring? Still til valg i JSU på vårt allmøte! Alt vi krever er at du sier et par ord om deg selv og hva du synes er viktig. Det er med andre ord lav terskel for å bli valgt.

I tillegg til å bedrive studentpolitikk, administrerer JSU bokskapsordningen, håndhever lesesalsreglementet og utgir hjelpemidlene til eksamen, bl.a. doms- og kjennelsessamlingene, som er godkjente hjelpemidler på eksamen.

 
 Maria Fiorello Conradi  Leder

Maria Fiorello Conradi
Leder

 Andreas Dysthe  Nestleder

Andreas Dysthe
Nestleder

 Anders Rønning  Økonomiansvarlig

Anders Rønning
Økonomiansvarlig

 Mads Fredrik Baardseth  Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Mads Fredrik Baardseth
Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

 Thea Rabe  Intern kommunikasjon

Thea Rabe
Intern kommunikasjon

 Sigurd Helland  Ansvarlig for nytt bygg

Sigurd Helland
Ansvarlig for nytt bygg

 Julie Reinfjord  Ekstern kommunikasjon

Julie Reinfjord
Ekstern kommunikasjon

 Thea Borkhus Gabrielsen  Ass. prinsipielle spørsmål

Thea Borkhus Gabrielsen
Ass. prinsipielle spørsmål

 Kari Werenskjold  Mangfaldsansvarleg

Kari Werenskjold
Mangfaldsansvarleg


 Sofie Elisabeth Rekkavik  Studieår- og hjelpemiddelsansvarlig

Sofie Elisabeth Rekkavik
Studieår- og hjelpemiddelsansvarlig
Allmøte høst 2017

Referat

 

Dokumenter til allmøtet 28. november 2017

Forslag til vedtektsendringer.

 

Møtereferater
JSU plikter i vanlige fall å offentliggjøre dagsordnene og referatene fra møtene sine jf. Vedtektene pkt. 1.4.3 og 1.4.5. Dessuten skal referater fra Allmøtet publiseres jf. pkt. 1.2.11.

JSUs møter
Allmøtet

 

Doms- og kjennelsessamlinger
Nedenfor finner du en oversikt over hvilke dommer som er inntatt i doms- og kjennelsessamlingene.

Innholdsfortegnelse til doms- og kjennelsessamlinger

 

Informasjon fra JSU
Følg med på Facebooksiden vår for jevnlige oppdateringer. I hver utgave av StudJur, som du som jusstudent får tilsendt i posten, har vi dessuten en egen side som heter “JSU informerer”.

 

Juridisk fagråd
Juridisk fagråd er et kontaktorgan mellom de studenttillitsvalgte ved de juridiske fakultetene i Norge.

Referater
Statutter (.pdf)