Cart 0
 

Juridisk
studentutvalg

Juridisk studentutvalg (JSU) er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. JSU er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet, for eksempel FakultetsstyretPMR og Studentparlamentet. Grunnlaget for vår virksomhet er univl. § 4-1.

JSU fronter dine saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå. Dessuten arbeider vi for å forbedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på fakultetet. JSU er også svært opptatt av prøvingsformer og eksamen. Lik Facebook-siden vår fb.com/jsuoslo for nyttig informasjon som angår deg og din studiehverdag og som du kanskje mener noe om.

 
IMG_3006.JPG

Representerer
studentene

For best å kunne representere studentene er det viktig at JSU har en god dialog med studentmassen ved fakultetet. Vi inviterer deg til å kontakte oss hvis du har forslag, spørsmål eller andre henvendelser! Har du lyst til å være med på å gjøre en forskjell for studentene og få nyttig organisasjonserfaring? Still til valg på allmøtet som avholdes én gang i semesteret! Alt vi krever er at du sier et par ord om deg selv og hva du synes er viktig. 

I tillegg til å bedrive studentpolitikk, administrerer JSU bokskapsordningen, håndhever lesesalsreglementet og utgir hjelpemidlene til eksamen, bl.a. doms- og kjennelsessamlingene, som er godkjente hjelpemidler på eksamen.

 
Maria Fiorello Conradi  Leder

Maria Fiorello Conradi
Leder

Eirin Jakobsen Avlund  Nestleder

Eirin Jakobsen Avlund
Nestleder

Andreas Dysthe  Økonomiansvarlig

Andreas Dysthe
Økonomiansvarlig

Mads Fredrik Baardseth  Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Mads Fredrik Baardseth
Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Thea Rabe  Intern kommunikasjon

Thea Rabe
Intern kommunikasjon

Vivi Victoria Qian  Ansvarlig for nytt bygg

Vivi Victoria Qian
Ansvarlig for nytt bygg

Elizabeth Kathleen Hodges Dale  Ass. prinsipielle spørsmål

Elizabeth Kathleen Hodges Dale
Ass. prinsipielle spørsmål

Johanne Maria Rohde Larsen  Studentrepresentantansvarlig

Johanne Maria Rohde Larsen
Studentrepresentantansvarlig


Bjørn Sigurdsøn   Mangfoldsansvarlig

Bjørn Sigurdsøn
MangfoldsansvarligJSS

Juridiske studenters stiftelse

Juridiske studenters stiftelse (JSS) har som formål å yte økonomiske bidrag for å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Alle som vil drive studentvennlig virksomhet kan søke om støtte fra JSS, og penger deles ut to ganger i året dersom det er midler til dette.

Søknaden sendes JSU. Fristen for innlevering av søknader om støtte fra JSS er 15. oktober for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å legge ved budsjett sammen med søknaden!

 

For høsten 2017 er det vedtatt at det ikke betales ut midler grunnet manglende renteinntekter. Vi oppfordrer likevel til å søke på vårsemesteret!


Dersom søker tidligere har mottatt støtte, skal regnskap underskrevet av rette ansvarlige person vedlegges søknaden.

JSS’ vedtekter ser du her