Cart 0
 

Juridisk
studentutvalg

Juridisk studentutvalg (JSU) er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. JSU er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet, for eksempel FakultetsstyretPMR og Studentparlamentet. Grunnlaget for vår virksomhet er univl. § 4-1.

JSU fronter dine saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå. Dessuten arbeider vi for å forbedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på fakultetet. JSU er også svært opptatt av prøvingsformer og eksamen. Lik Facebook-siden vår fb.com/jsuoslo for nyttig informasjon som angår deg og din studiehverdag og som du kanskje mener noe om.

 
IMG_2930 2.jpg

Representerer
studentene

For best å kunne representere studentene er det viktig at JSU har en god dialog med studentmassen ved fakultetet. Vi inviterer deg til å kontakte oss hvis du har forslag, spørsmål eller andre henvendelser! Har du lyst til å være med på å gjøre en forskjell for studentene og få nyttig organisasjonserfaring? Still til valg i JSU på vårt allmøte! Alt vi krever er at du sier et par ord om deg selv og hva du synes er viktig. Det er med andre ord lav terskel for å bli valgt.

I tillegg til å bedrive studentpolitikk, administrerer JSU bokskapsordningen, håndhever lesesalsreglementet og utgir hjelpemidlene til eksamen, bl.a. doms- og kjennelsessamlingene, som er godkjente hjelpemidler på eksamen.

 
 Maria Fiorello Conradi Leder

Maria Fiorello Conradi
Leder

 Eirin Jakobsen Avlund Nestleder

Eirin Jakobsen Avlund
Nestleder

 Sigurd Helland Økonomiansvarlig

Sigurd Helland
Økonomiansvarlig

 Mads Fredrik Baardseth Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Mads Fredrik Baardseth
Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

 Thea Rabe Intern kommunikasjon

Thea Rabe
Intern kommunikasjon

 Vivi Victoria Qian Ansvarlig for nytt bygg

Vivi Victoria Qian
Ansvarlig for nytt bygg

 Lasse Jostad Ekstern kommunikasjon

Lasse Jostad
Ekstern kommunikasjon

 Elizabeth Kathleen Hodges Dale Ass. prinsipielle spørsmål

Elizabeth Kathleen Hodges Dale
Ass. prinsipielle spørsmål

 Kari Werenskjold Studentrepresentantansvarlig

Kari Werenskjold
Studentrepresentantansvarlig


 Ada Korhonen  Studieår- og hjelpemiddelsansvarlig

Ada Korhonen
Studieår- og hjelpemiddelsansvarlig


 Bjørn Sigurdsøn  Mangfoldsansvarlig

Bjørn Sigurdsøn
Mangfoldsansvarlig