Møtereferater

JSU plikter i vanlige fall å offentliggjøre dagsordenen og referatene fra møtene sine jf. Vedtektene pkt. 1.4.3 og 1.4.5.

Dessuten skal referater fra Allmøtet publiseres jf. pkt. 1.2.11.