JSS

Juridiske studenters stiftelse

Juridiske studenters stiftelse (JSS) har som formål å yte økonomiske bidrag for å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Alle som vil drive studentvennlig virksomhet kan søke om støtte fra JSS, og penger deles ut to ganger i året dersom det er midler til dette.

Søknaden sendes JSU. Fristen for innlevering av søknader om støtte fra JSS er 15. oktober for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å legge ved budsjett sammen med søknaden! 

For høsten 2017 er det vedtatt at det ikke betales ut midler grunnet manglende renteinntekter. Vi oppfordrer likevel til å søke på vårsemesteret!

Dersom søker tidligere har mottatt støtte, skal regnskap underskrevet av rette ansvarlige person vedlegges søknaden.

JSS’ vedtekter ser du her