Materialesamling i JUS4111

Materialesamling i JUS4111

130.00

Samlingen består av
- Eksamensløftet
- Advokatforskriften kapittel 12: Regler for god advokatskikk
- Regler om god advokatskikk inden for Det europæiske fællesskab
- Retningslinjer for forsvarere
- Etiske retningslinjer for bistandsadvokater
- Etiske retningslinjer for statstjenesten
- Etiske retningslinjer for medarbeider i påtalemyndigheten
- Etiske prinsipper for dommeradferd
- Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humanoira, juss, teologi
 

Quantity:
Add To Cart