0
 

Møtereferater

JSU plikter i vanlige fall å offentliggjøre dagsordenen og referatene fra møtene sine jf. Vedtektene pkt. 1.4.3 og 1.4.5.

Dessuten skal referater fra Allmøtet publiseres jf. pkt. 1.2.11.

JSUs møter

20.05.2016 - møtereferat
15.09.2016 - møtereferat

Allmøtet

20.05.2016 - allmøte
15.09.2016 - allmøte

Doms- og kjennelsessamlinger

Innholdsfortegnelse til doms- og kjennelsessamlinger

Juridisk fagråd

Referater

20.05.2016 - møtereferat
15.09.2016 - møtereferat

Statutter (.pdf)